Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ETICKÝ KODEX REALITNÍ KANCELÁŘE DIAMANT REAL S.R.O.
1. Vykonáváme svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby naši klienti nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.
2. Hájíme zájmy svých klientů a současně se chováme spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Nezneužíváme svého postavení v neprospěch klienta.
3. Při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí sdělujeme pravdivé a úplné informace, které nám poskytli klienti. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je vyloučené.
4. Zavazujeme se uvádět pravdivé údaje o kupní ceně nabízené nemovitosti, stejně tak o výši provize pravdivě a včas.
5. Nenabízíme nemovitosti, aniž bychom předem obdrželi souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.
6. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavíráme se svými klienty smlouvy, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
7. Bez souhlasu klienta nezveřejníme či nesdělíme jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
8. Průběžně školíme své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.
9. Spolupracujeme s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozujeme spolupracujícího realitního makléře, respektujeme zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
10. Zavazujeme se zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašujeme, že se zavazujeme proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele.
11. Na zmeškané telefonní hovory, přijaté do 18,00 hodiny, se ozveme tentýž den, případně pošleme SMS zprávu s odložením hovoru na následující den, na emaily reagujeme nejpozději do druhého dne.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?